Regulamin obiektu pod hawraniem

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów zamieszczonych na noclegipodhawraniem.pl oraz zasady korzystania z nich podczas pobytu.

2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

4. Właścicielem strony noclegipodhawraniem.pl jest “PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTURYSTYCZNE POD HAWRANIEM” 32-532, Jurgów 266, NIP 679-10-10-155

II. REZERWOWANIE APARTAMENTU

1. Rezerwacji można dokonać za pomocą:

a. strony internetowej noclegipodhawraniem.pl

b. telefonicznie – pod numerem tel. +48 501 472 002

c. e mail – wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

d. wykorzystując platformę booking.com,hotels.com,trivago.pl, expedia.com, nocleg.pl itp…

2. Po dokonaniu rezerwacji apartamentu, Klient otrzymuje informację zwrotną w postaci rezerwacji wstępnej, w której zawarte są informacje dotyczące płatności i terminu wpłaty zadatku.

3. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie otrzymania wpłaty zadatku w wysokości wcześniej ustalonej z obsługą obiektu rezerwacji na konto obiektu. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od Umowy przez Klienta oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej.

III. ZMIANY W REZERWACJI / ANULOWANIE REZERWACJI

1. W przypadku odwołania rezerwacji do 42 dni przed przyjazdem zadatek jest zwracany na konto Klienta.

2. Jeżeli w trakcie trwania pobytu Klient dokona skrócenia bądź anulowania rezerwacji to nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystany okres pobytu.

IV. ZAMELDOWANIE

1. Klient zobowiązany jest do poinformowania obsługi obiektu najpóźniej na dobę przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu do apartamentu drogą telefoniczną pod nr tel.+48 501 472 002 lub [email protected]

2. Przyjazd gości do apartamentów możliwy jest od godziny 16:00 do 24:00.

3. Zameldowanie w innych godzinach jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z obsługą obiektu i uzależnione jest od dostępności danego apartamentu.

4. Osoba dokonująca meldunku ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Klient:

a. nie posiada ważnego dowodu tożsamości;

b. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

c. zachowuje się w sposób agresywny.

5. Obsługa obiektu ma prawo podczas zameldowania w apartamencie do pobrania kaucji zwrotnej w kwocie 500 złotych. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po wcześniejszym sprawdzeniu stanu apartamentu przez obsługę obiektu.

V. WYMELDOWANIE

1.Wyjazd Klienta z apartamentu odbywa się do godziny 11.00.

2. Wymeldowanie Klienta po godzinie 11.00 jest możliwe, uzależnione jednak od dostępności danego apartamentu i powinno być uzgodnione w dniu poprzedzającym wymeldowanie z obsługą obiektu.

3. Nieuzgodnione przedłużenie godziny opuszczenia apartamentu równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę bez możliwości pozostania w nim.

VI. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich apartamentach w godzinach od 22:00 do 07:00. W przypadku zgłoszonej skargi bądź interwencji policji pracownik obiektu ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

2. Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich apartamentach. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów aromatyzacji lokalu w wysokości 500 złotych.

3. Polityka względem zwierząt: zwierzęta nie są akceptowane.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi obiektu o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.

6. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obiekt Pod Hawraniem Jurgów 266 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie realizacji Umowy.

2. Obiekt Pod Hawraniem Jurgów 266 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy gości pozostawione w apartamentach.

3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy obiektem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby dla obiektu “Pod Hawraniem” Jurgów 266, 34-532, Bukowina Tatrzańska

4. Reklamacje oraz pytania prosimy kierować pod nr tel: +48 501 472 002 lub na adres e-mail:> [email protected]

TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

Polski Bon Turystyczny

Za pobyt w naszych apartamentach bez problemu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.

Walka z covid-19.

Działamy w pełnym reżimie sanitarnym. Przy wejściu jest płyn do dezynfekcji rąk. Pokoje po wyjazdach są wietrzone oraz powierzchnie płaskie są czyszczone specjalnymi środkami.